Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

W okresie wakacyjnym rozpoczęła się w Dziećmarowie budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Prace objęły już kilka ulic. Planowo mają zakończyć się w kwietniu 2019 roku.

Do udziału w przetargu stanęły dwie firmy: PPUH „MAK-RO” S. Górski I. Górska Sp. J. z Baborowa oraz konsorcjum firm: Kaim Czesław FUH z Nowego Rybia i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z Głubczyc. Wygrała oferta konsorcjum – dwie wspomniane wcześniej firmy zadbają o to, aby w Dziećmarowie powstała profesjonalna infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Umowa przetargowa obejmuje:
– budowę kanalizacji sanitarnej,
– budowę oczyszczalni biologicznej,
– budowę przepompowni ścieków,
– budowę sieci wodociągowej,
– wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do działek,
– odtworzenie dróg gminnych i powiatowych.

Roboty są wykonywane lub wykonane zostały częściowo w miejscach przedstawionych na poniższej mapie.

Zgodności przedsięwzięcia z dokumentacją przetargową dopilnowują Sołtys Dziećmarowa, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Baborów (w tym sama Pani Burmistrz) oraz specjaliści oddelegowani przez firmy prowadzące prace.

Ruchy pracowników są bacznie obserwowane, a ich poczynania budzą niemałe emocje. W związku z prowadzonymi pracami zablokowane bywają wjazdy do posesji, zdarzyła się także awaria dostawy prądu, a innym razem pojawiły się problemy z wodą. Niekiedy hałas maszyn tuż przy kurniku powoduje spadek nieśności kur. Słowem – oj, dzieje się! Lecz to wszystko i tak wyjdzie nam w ogólnym rozrachunku na dobre.

Dla dociekliwych: pełna dokumentacja przetargowa znajduje się tutaj.

JM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *