KGW

W 2019 roku utworzyliśmy na terenie Dziećmarowa Koło Gospodyń Wiejskich. Udało się to dzięki inicjatywie 15 osób, z których 14 zostało członkami założycielami. Szczycimy się tym, że w naszych szeregach znaleźć można również panów. Na koniec 2019 roku w Kole działało 18 osób, z czego 5 to mężczyźni. Wspiera nas także wielu mieszkańców niezrzeszonych. Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że razem uda nam się robić wspaniałe rzeczy dla dobra naszej społeczności.

Gospodarnym Dziećmarowiakiem lub Dziećmarowianką może zostać każdy, kto ukończył 13 rok życia. Osoby poniżej 18 roku życia potrzebują dodatkowo pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Roczne członkostwo to koszt 36 zł.

Numer Konta: 89 8866 0006 2001 0012 2571 0003
Pełna nazwa Koła: Gospodarny Dziećmarów Koło Gospodyń Wiejskich w Dziećmarowie
Adres e-mail: kgw@dziecmarow.pl