Ks. Kanonik Paweł Arwoński

Ks. Kanonik Paweł Arwoński – 1890-1968

Urodzony 24 stycznia 1890 roku w Berezowicach Małych. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 roku z rąk arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Pracował jako wikariusz w Biłce Szlacheckiej. Po rozstrzelaniu ks. Proboszcza Adama Hentschla przez ukraińców w 1918 roku, został administratorem tejże parafii. Potem pracował w Wyżnianach i Delejowie. W 1945 roku wyjechał z parafianami na Śląsk Opolski. Był katechetą w Głubczycach i Dzielowie. Od roku 1946 pracował jako substytut parafii Babice i Debrzyce. Od 1958 roku został proboszczem tylko w Babicach. Ten mądry i wspaniały duszpasterz, uniknął na szczęście tragicznego losu wielu księży na Kresach. Zmarł śmiercią naturalną w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, pozostając do końca proboszczem parafii w Babicach.

Zmarł 13 stycznia 1968 roku. Był to kapłan powszechnie szanowany i ceniony. Był lubianym przez parafian a na Jego pogrzebie , byli obecni delejowianie z różnych miejscowości.