Misje Święte

18-22 marzec 2015, Ratuj duszę swoją…
Hasło Misyjne: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię…

Po co misje?
To czas powrotu  człowieka do Boga i odnowa życia z Bogiem. Ważnym zafaniem tego czasu jest osobiste nawrócenie i przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa.

Do kogo adresowane są Misje św., czy do wszystkich parafian, czy do pewnych grup?
Do wszystkich którzy chcą przyjąć do swojego życia „Dobrą Nowinę” Owocem Ewangelizacji ma być umocnienie więzi w życiu parafialnym, to czas odnowy i budowania żywego Kościoła. Chodzi tu o ożywienie naszej wiary we wspólnocie którą jesteśmy aby każdy wierzący mógłby odnaleźć miejsce autentycznego przeżywania i wzrastania w wierze jak również brania odpowiedzialności za rozwój wspólnoty parafialnej. Bez wątpienia ważnym też wyrazem Misji jest dotarcie do tych, którzy żyją obok nas wierzących, a jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Chrystusie.

Co Misje mogą zmienić w życiu parafii?
Misje mają być czasem chrześcijańskiej inicjacji do wiary. W jaki sposób? „Wiara rodzi się ze słuchania” – powiedział św. Paweł. Podstawowym sposobem budzenia do wiary jest przepowiadania słowa Bożego. Jest to przepowiadanie polegające na jasnym, prostym i bezpośrednim ukazaniu osoby Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i żyje w swoim Kościele. Opiera się na przekonaniu, że osoba Jezusa Chrystusa posiada sama w sobie taką moc przyciągania, a działanie Ducha Świętego uzdalnia ludzkie serca do przyjęcia Go wiarą. To czas kiedy ponownie musimy w życiu naszym stanąć wobec zasadniczego wyboru swojego życia opowiedzenia się za Chrystusem.

Co mogę zrobić, aby Misje parafii były owocne?
Bez wątpienia ważna jest modlitwa do której serdecznie zachęcam, oraz nasze osobiste uczestnictwo w tych świętych wydarzeniach. Sedrecznie zapraszam.

Modlitwa o dobre przeżycie Misji!

Dobry Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo

w Misjach parafialnych. Użycz nam Twojej łaski

aby odnowa oblicza naszej parafii prowadziła do

pojednania wszystkich z Tobą.

Zachęceni Twoimi słowami? ”proście

a otrzymacie”, błagamy Cię o święte natchnienia,

o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.

Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych,

którzy dotąd opierają się Twojej łasce i dopomóż

im do nawrócenia.

Wszystkich nas zapal Duchem odwagi

w zachęcaniu drugich do udziału w misjach

parafialnych.

Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym

światłem, by słowo przez nich głoszone dawało

zbawienny skutek.

U stóp Twoich Matko Zbawiciela , Królowo

naszych serc, składamy całą pracę misyjną w naszej

parafii. Przyczyń się prosimy, do nawrócenia

grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących, zbliż

nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Amen!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *