Rusza projekt Smart Village – miej wpływ na rozwój naszej wsi!

„Gospodarny Dziećmarów” Koło Gospodyń Wiejskich w Dziećmarowie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców wsi do wzięcia udziału w tworzeniu koncepcji Smart Village dla Dziećmarowa. Pierwsze planowane spotkanie w ramach projektu odbędzie się 21 października o 16:00 w sali wiejskiej. Bądźcie koniecznie 🙂

Czym jest projekt Smart Village?

Projekt Smart Village jest grantem przyznawanym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji grantu, w wyniku konsultacji społecznych, ma powstać tzw. koncepcja rozwoju wsi. Koncepcja ma zawierać wizję rozwoju różnych obszarów wsi, a w szczególności wspierać lokalne społeczności. Owo wsparcie może przybierać różne formy: edukację dzieci i dorosłych, dostosowanie obiektów pod potrzeby seniorów i osób niepełnosprawnych, dbanie o przestrzeń publiczną, ułatwienie dostępu do internetu i komputera czy wsparcie integracji i rozwoju mieszkańców.

Po co nam koncepcja rozwoju?

Koncepcja rozwoju w żadnym wypadku nie jest kolejną górą papieru, która utknie w odmętach urzędniczej szuflady. Dzięki temu dokumentowi nasze Koło Gospodyń Wiejskich będzie mogło starać się o dofinansowania na każdy pomysł w niej zawarty. Koncepcja pomaga w tym na dwa sposoby:

  1. możemy brać udział w konkursach na dofinansowania celowe – czyli takie, w których może wziąć udział jedynie organizacja, która posiada koncepcję rozwoju wsi.
  2. dostajemy dodatkowe punkty konkursach na granty, w których posiadanie koncepcji nie jest obowiązkowe.

Podsumowując, jest to dokument, który otworzy wiele drzwi do dofinansowań na działania przeprowadzane w Dziećmarowie. Dlatego głos mieszkańców ma takie znaczenie – to mieszkańcy decydują, co będzie w niej zawarte poprzez współtworzenie koncepcji.

Jak mieszkańcy mogą współtworzyć koncepcję Smart Village?

Sposoby są dwa: wyrazić swoją opinię na spotkaniach dotyczących projektu lub wziąć udział w ankiecie.

W ramach koncepcji przeprowadzone zostaną ankiety mające na celu sprawdzenie, jakie jest zdanie mieszkańców w różnych tematach dotyczących wsi. Zainteresowani mogą zgłosić się do Justyny Maserak lub członka/członkini dowolnej organizacji z terenu Dziećmarowa biorącej udział w projekcie (KGW Dziećmarów, OSP Dziećmarów, Rada Sołecka, Rada Parafialna, Sołtys, Radna). Osoby te posiadają ankietę w formie papierowej. Możecie także wybrać głosowanie w ankiecie internetowej dostępnej tutaj [klik] do 10.02.2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *